Rozważania nad życiem Maryi, Matki Jezusa Chrystusa

Matka Pana naszego Jezusa Chrystusa urodziła się w Jerozolimie około 16 – 20 lat przed naszą erą. Zmarła i została wzięta do nieba z duszą i ciałem, gdy miała pięćdziesiąt kilka lat. Maryja była córką Anny i Joachima oraz żoną Józefa opiekuna Świętej Rodziny. Lecz przede wszystkim była Matką Syna Bożego, Jezusa Chrystusa Zbawiciela świata.

Oczy Matki Jezusa

Oczy Najświętszej Maryi Panny zawsze zwrócone były na Jej Syna Jezusa Chrystusa. Maryja żyła tylko dla Syna i Jego zbawczej misji. Matka Jezusa zapamiętywała i rozważała w sobie każde słowo Syna. A także słowa wypowiedziane przez Anioła podczas Zwiastowania, czy straszne i prorocze słowa proroka Symeona wypowiedziane w Świątyni. Maryja wszystkie słowa i sprawy rozważała w swoim sercu i umyśle nie skarżąc się i nie ujawniając swoich zmartwień nikomu. A zmartwienia towarzyszyły jej w każdej chwili Jej życia i we wszystkich okolicznościach. Wzmocniona Duchem Świętym i pamięcią swojego „fiat” godziła się na wszystko. Jednak jako człowiek i Matka martwiła się bolesną przyszłością Swojego Syna.

Podobieństwo człowieka do Pana Boga

Maryja przewodniczka wiary

Matka Boża jest naszą przewodniczką w wierze. Matka Boża uczy nas wiary, uczy kontemplacji, uczy wytrwania w postanowieniu, uczy ufności do Pana Boga. Uczy nas również tego, abyśmy swoje oczy mieli zawsze zwrócone w stronę nieba, gdzie mieszka Pan Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. Maryja jest przewodniczką na drodze cnót, na drodze pokory, na drodze religijności, na drodze rodzicielstwa, pokoju, życia rodzinnego i duchowego. Maryja zniosła wszystko i dlatego rozumie każdego z nas. Jest naszą Orędowniczką u Swojego Syna, naszą Pośredniczką u Boga, naszą Opiekunką, Pocieszycielką, naszą Oazą spokoju i Wzorem prawego życia.

Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej

W skład Koronki wchodzi Siedem Boleści Matki Bożej. Jest to proroctwo Symeona, ucieczka do Egiptu, szukanie Pana Jezusa i znalezienie Go w Świątyni, spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż, śmierć Pana Jezusa na krzyżu, złożenie martwego Ciała Syna Bożego na kolanach Matki, złożenie Pana Jezusa do grobu.
Dlatego Najświętszą Maryję Pannę nazywamy Matką Bożą Bolesną, bo wiele wycierpiała razem ze Swoim Synem Jezusem Chrystusem dla zbawienia ludzkości.

Poprzedni post Święta Lipka i jej skarby
Następny post Różaniec jest naszym niezbędnikiem