Psychologia przestępczości

Niektórzy myślą o przestępcach jako o osobach chorych i niedostosowanych do społeczeństwa, które zasługują na odrzucenie. Przestępczość była rozumiana jako problem społeczny, dlatego nasi przodkowie rozumieli, że trzeba stworzyć prawa,...